Millingen in oude ansichten: Gasthuis "St. Jan de Deo"

kijk ook op: St. Jan de Deo


Hier volgt een overzicht van mijn verzameling oude ansicht- en prentbriefkaarten van Millingen aan de Rijn. Op dit moment bestaat mijn verzameling uit circa 300 kaarten. Uiteraard blijft de verzameling groeien en ben ik continu op zoek naar ansicht of prentbriefkaarten. Heeft u oude ansichten van Millingen neem dan contact op met:

Erik Janssen, Eisenhowerstraat 35, 6566 CR Millingen aan de Rijn. Telefoon 0481-432310

 


Klik op de ansicht en u ziet het originele formaat, veel plezier

  

 Home
 


Deze tekst is overgenomen uit herinnerings-album uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig priester jubileum van den zeereerwaarde heer M. Graat pastoor van Millingen van 1877 tot 1917.
"Het Gasthuis St. Jan de Deo kwam door de bemoeiingen van pastoor Graat tot stand. Den 14 november 1904 werd het gasthuis, het arbeidsveld voor 4 zuster van de Christelijke Barmhartigheid. Aanvankelijk bood het Gasthuis onderkomen aan ouden van dagen, hulpbehoevenden en alleenstaanden, terwijl de E. E. Zusters tevens zieken in het dorp verpleegden. Later werden op veelvuldig verlangen en onder medisch toezicht en behandeling van den Welede. Zeergeleerde heer Dr. Trügg ook zieken van anderen aard opgenomen, waardoor zich de werkkring der zusters meer uitbreidde. Op 't ogenblik is het getal der vastinwonenden 42. In 't jaar 1916 werden 48 zieken in 't Gasthuis verpleegd. Sedert 1914 zijn 7 zusters in 't gesticht werkzaam. Honderden in en buiten de gemeente werden in het Gasthuis of te huis door de zusters liefderlijk verzorgd.