Millingen in oude ansichten: Patronaat St. Jozef, SobriŽtas


Hier volgt een overzicht van mijn verzameling oude ansicht- en prentbriefkaarten van Millingen aan de Rijn. Op dit moment bestaat mijn verzameling uit circa 300 kaarten. Uiteraard blijft de verzameling groeien en ben ik continu op zoek naar ansicht of prentbriefkaarten. Heeft u oude ansichten van Millingen neem dan contact op met:

Erik Janssen, Eisenhowerstraat 35, 6566 CR Millingen aan de Rijn. Telefoon 0481-432310

 


Klik op de ansicht en u ziet het originele formaat, veel plezier

 Home


Deze tekst is overgenomen uit herinnerings-album uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig priester jubileum van den zeereerwaarde heer M. Graat pastoor van Millingen van 1877 tot 1917."Het gebouw SobriŽtas was in zijn eersten opzet bestemd tot verenigingslokaal voor het Kruisverbond en aldus gebouwd onder pastoor Kleinen in 1899. Pastoor Graat verbouwde het aanmerkelijk. Nu werd het tevens Patronaatsgebouw voor jongens en meisjes, die daarin les ontvangen in Bijbelsche geschiedenis, godsdienstleer en herhalingsonderwijs. De meisjes volgen er een naai- en knipcursus. De kerkelijke fanfare beschikt er over een repetitielokaal. In hetzelfde gebouw is tevens gevestigd de tekenschool, waar reeds velen hunne opleiding ontvingen en nog ontvangen. In den mooien voorgevel prijken twee patroonheiligen. Van 't Patronaat, de H. Aloysius, van de Werkliedenvereniging, en de H. Jozef."