Ansicht 1930 nr. 1220, uitgever H. v. d. Velden, Juliana Bazar, Millingen

(Deze kaart is identiek aan de kaart uit 1914, waarschijnlijk is deze opnieuw uitgegeven in 1930)

Terug naar index