Millingen in oude ansichten: het Gemeentehuis

kijk ook op: Gemeente Millingen aan de Rijn


Hier volgt een overzicht van mijn verzameling oude ansicht- en prentbriefkaarten van Millingen aan de Rijn. Op dit moment bestaat mijn verzameling uit circa 300 kaarten. Uiteraard blijft de verzameling groeien en ben ik continu op zoek naar ansicht of prentbriefkaarten. Heeft u oude ansichten van Millingen neem dan contact op met:

Erik Janssen, Eisenhowerstraat 35, 6566 CR Millingen aan de Rijn. Telefoon 0481-432310

 


Klik op de ansicht en u ziet het originele formaat, veel plezier

 Home


In 1904, wordt de Nijmeegse architect B.J. Claase, die in Millingen ook het Gasthuis had ontworpen, benaderd om een raadhuis te bouwen. Na een aanpassing omdat het Millingse college het originele plan te duur vond werd op 17 december 1904 officieel besloten tot de bouw van het nieuwe raadhuis. Op 4 februari 1905 vindt de openbare aanbesteding plaats. De Millingse inschrijvers R. Berns en H. van Ophuizen slepen de de opdracht in de wacht. 15 augustus 1905 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd. Twaalf jaar na de ingebruikneming blijkt uitbreiding van de secretarie en de veldwachterwoning noodzakelijk. In 1918 wordt de veel besproken uitbreiding uitgevoerd. In de jaren twintig en dertig breidt de gemeente Millingen zich verder uit. Het raadhuis van 1905 wordt te klein en te onpraktisch om nog verder als gemeentesecretarie dienst te kunnen doen. Kort na de tweede wereldoorlog gaat het gemeentebestuur op zoek naar een nieuw onderkomen en het gemeentehuis uit 1905 wordt verbouwd tot hulppostkantoor. Al binnen twee jaar krijgt het voormalige raadhuis opnieuw een andere bestemming het wordt verkocht aan groentehandelaar J.W. Houkes. Hiermee is het gebouw winkelpand geworden. In 1989 wordt het pand, dat inmiddels danig in verval is geraakt teruggekocht.

Het gemeentebestuur heeft het oog laten vallen op het naastgelegen oude postgebouw, dat de gemeente zelf in 1908 heeft laten bouwen en vervolgens heeft verhuurd aan de Posterijen als post-telegraaf- en telefoonkantoor. Op 25 november 1947 volgt de officiŽle ingebruikneming. Na verloop van tijd blijkt ook het na de oorlog in gebruik genomen gemeentehuis weer te klein om alle ambtenaren te huisvesten. In 1990 komt de gemeente met het plan om het voormalige gemeentehuis van 1905 te slopen en het bestaande gemeentehuis te voorzien van een nieuw kantoorgedeelte. Dit voornemen stuit op bezwaar bij de inmiddels opgerichte Werkgroep Raadhuis die met alle kracht ijvert voor het behoud en het herstel van het voormalige gemeentehuis. Februari 1991 valt de keuze op een ontwerp waarbij de beide panden op een harmonieuze wijze aan elkaar kunnen worden verbonden met behoud van hun karakteristieke kenmerken. En zo geschiedde, eind 1992 konden de inwoners van Millingen aan de Rijn voor het eerst een kijkje nemen in het vernieuwde gemeentehuis.